kniha Rozpomínání

Ukázka z knihy:

S poválečnými dějinami Plzně úzce souvisí snaha o postavení pomníku americké armádě, která město osvobodila. První pokus o realizaci této myšlenky byl už v roce 1946 a ten byl, samozřejmě, smeten ze stolu v roce 1948. Od té doby byla křižovatka Americké a Klatovské třídy v den osvobození Plzně svědkem demonstrací a jejich likvidací prakticky každý rok. Bylo tedy pochopitelné, že vytvoření a realizace pomníku bylo jedním z prvních úkolů, které si nové vedení města předsevzalo. V roce 1990 byl položen základní kámen a připravovalo se vyhlášení soutěže. Celou záležitost dostal na starost náměstek primátora pro kulturu JUDr. Jan Blažek. Měl jsem pochopitelně zájem na tom, aby soutěž dopadla dobře. Nabídl jsem proto Dr. Blažkovi, že se pokusím získat do poroty soutěže významné osobnosti z oboru sochařství. Souhlasil a já jsem se obrátil na Akad. soch. Olbrama Zoubka a Akad. soch. Jiřího Seiferta s nabídkou účasti v porotě. Oba s členstvím souhlasili. Z plzeňských výtvarníků byli – kromě mne – jmenováni do poroty Ak. mal. Stanislav Staněk a keramik František Pavlas. Za výtvarné teoretiky to byl PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. Dalšími členy byli Ing. arch. Zdeněk Vávra, Ing. Ladislav Kadlec a Zdeňka Šiková. Předsedou poroty byl zvolen JUDr. Blažek, sekretářkou byla Ing. arch. Anna Hostičková. Domnívám se, že toto složení poroty jednoznačně zaručovalo kvalitní výsledek soutěže a nabízelo realizaci prvního reprezentačního pomníku, vytvořeného po roce 1989.

V době vyhlášení soutěže vystavoval v Masných krámech Vladimír Preclík. Po vernisáži jsme seděli v tehdejším klubu Západočeské galerie a já jsem se mu zmínil o probíhající soutěži. Vladimíra Preclíka to zaujalo a rozhodl se, že se soutěže zúčastní. Velice mne to potěšilo, protože účast tak významné výtvarné osobnosti automaticky zvedá pověst soutěže.

Zájem od autorů byl veliký. Návrh pomníků včetně architektonického řešení celého prostoru /tak znělo zadání soutěže/ poslalo padesát autorů. Porota provedla předběžný výběr a návrhy, které uspěly, byly vystaveny v mázhauzu radnice.

Na svém posledním zasedání porota vybrala vítěznou práci. Šlo o návrh Vladimíra Preclíka. Ocenila celkovou koncepci, ale hlavně plastičnost návrhu, která vycházela z nejlepších tradic českého, hlavně barokního sochařství.

Tím, jak jsme se domnívali, práce poroty skončila. Ale nestalo se tak. Vzápětí po zveřejnění výsledků soutěže vystoupil s tvrdou kritikou vítězné práce malíř Jiří Kovařík. Tím začala veliká mediální bitva, která se stále rozrůstala. Objevovaly se také další, kuriózní mimosoutěžní návrhy /například vítězný oblouk/. Jak velký rozsah vše nabylo, může zájemce zjistit v Bechyni. V tamější zámecké sýpce je muzeum Vladimíra Preclíka. Hned v přízemí je několikametrová kóje. Uprostřed ní vystaven třetinový model pomníku a stěny jsou vytapetovány reprodukcemi všech novinových článků, které o dané problematice vyšly.

Diskuse kolem pomníku se stále více vyhrocovala. Jednoho dne jsem šel po ulici a potkal Jiřího Kovaříka. Pozdravili jsme se a jeho první slova byla „…ty jsi můj nepřítel!“. Načež jsem já reagoval: „Jiří, kdybych chodil po Plzni a vykládal všude, že Kovařík je špatný malíř, byla by to, co říkáš, pravda. Ale jenom kvůli pomníku? To nemyslíš vážně.“

V Praze na radě UVU jsme se sešli s Olbramem Zoubkem a radili se, zda máme do diskuse vstoupit. Nakonec jsme ale došli k názoru, že porota řekla své ve zdůvodnění závěrečného rozhodnutí a pouze by se její vyjádření zamotalo do diskuse, která místy už ztrácela úroveň. Pro mne nepochopitelnou věc ale udělal Vladimír Preclík. Pokládal jsem ho za perfektního taktika /měl přece zkušenosti jako poslanec/. A on v tuto vypjatou chvíli prohlásil, že pomník mu odlije slévárna v Blansku. Touto jedinou větičkou si naštval plzeňské škodováky, kteří se na tvorbě pomníku chtěli právě takto podílet.

Tlak odpůrců Preclíkova pomníku byl tak velký, že vedení města nakonec soutěž zrušilo.

V tichosti se zrealizoval pomník ve formě pylonů, v té době dokonce s anonymními autory.

A Jirka Kovařík, tento věčný bojovník, už se chystal vrhnout do další bitvy, tentokrát o veřejné záchodky na Náměstí Republiky.

 

 

 

 

životopis

akad.mal. JAROSLAV ZAPLETAL

*16/9/1937 Litovel /okr.Olomouc/

 

 

STU DIA

1955-59 Vysoká škola pedagogická Praha/prof.C.Bouda, K.Lidický, M.Salcman/

1959-62 Akademie musických umìní – škola jevištního výtvarnictví /prof. F. Trõster, doc.O.Smutný/

 

 

 

VÝSTAVY

samostatné

Horácké divadlo Jihlava 1962

Velké divadlo Plzeň 1965

Galerie Červené srdce Plzeň 1970

Galerie Díla Karlovy Vary 1981

Muzeum Litovel 1982

Galerie Díla Brno 1983

Galerie Díla Olomouc 1983

Galerie Luna Plzeň 1983

Galerie Zlatá ulička,Praha 1984

Galerie Díla Hradec Králové 1985

Galerie Červené srdce Plzeň 1987

Galerie Díla Pardubice 1988

Galerie Jiřího Trnky Plzeň 1991

Galerie Masné krámy – Západočeská galerie Plzeň 1993

Galerie Vysočiny Jihlava 1994

Okresní muzeum Klatovy 1994

Dům umění České Budějovice 1995

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 1997

Chodské nakladatelství Domažlice 1997

Zámek Kozel 1998

Městský klub Litovel 1998

Městský klub Litovel 2001

Plzeňský Prazdroj 2002

Galerie Jiřího Trnky a Univerzitní galerie Plzeň   2003

Galerie bratří Špillarů Domažlice 2004

Galerie Evropského domu Plzeň 2005

„Labyrinty času“ Západočeská galerie, výstavní síň „13“, Plzeň 2007

„Svět je malý“, Dobřanská galerie 2011

Studijní a vědecká knihovna Plzeň 2013

Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2013

TOTEM – RC Plzeň 2013

TOTEM – RC Plzeň 2015

Senát Parlamentu České republiky Praha 2015

„Jaroslav Zapletal – scénické a kostýmní návrhy 1960 – 1970“, Studijní a vědecká knihovna Plzeň, 2021

 

Výstavy JAROSLAV ZAPLETAL 80:

“Kresby” Galerie Evropského domu 2017

“Computerová grafika” Studijní a vědecká knihovna Plzeň 2017

“Obrazy/objekty” Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2017

 

TOTEM – RC Plzeň 2017

 

skupinové

6.scénografická výstava – Výstavní síň ÚLUV Praha 1966

Plzeňští výtvarníci k 50.výročí ČSR – Galerie Červené srdce Plzeň 1968

Západočeští výtvarní umělci -Západočeské muzeum Plzeň 1969

Český divadelní kostým – Nová síň Praha 1973

Západočeští výtvarní umělci – Západočeská galerie Plzeň 1975

Západočeští výtvarní umělci – Západočeská galerie Plzeň 1978

Západočeští výtvarní umělci – Dům umění České Budějovice 1979

Škoda Plzeň a výtvarné umění – Západočeské muzeum Plzeň 1979

Členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni – Galerie Luna Plzeň1979

Západočeští výtvarní umělci – Západočeská galerie Plzeň 1980

Západočeští výtvarní umělci – Galerie výtvarného umění Karlovy Vary 1981

Užité umění Západočeského kraje – Západočeská galerie Plzeň 1982

Užité umění Západočeského kraje – Galerie umění Karlovy Vary 1982

Členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni – Galerie Luna Plzeň 1983

Členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Plzni – Ústřední klub školství a

kultury Praha 1983

Volné umění – Západočeský kraj – Západočeská galerie Plzeň 1985

Západočeští výtvarní umělci – Mánes Praha 1988

Salón 1989 – Výstaviště Plzeň 1989

Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie Plzeň1990

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Galerie Luna Plzeň1991

Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie Plzeň1992

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Západočeská galerie Plzeň 1992

Umění a medicina – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 1993

Výstava k 600.výročí mučednické smrti.Jana Nepomuckého – Galerie Jiřího Trnky Plzeň1993

Výstava k 600.výročí mučednické smrti Jana Nepomuckého – chrám sv.Jakuba Nepomuk1993

Výstava k 600.výročí mučednické smrti sv.Jana Nepomuckého – Hrad Rabí 1993

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Univerzitní galerie Plzeň 1993

Hes,Škardová,Zapletal,Bocker – Univerzitní galerie Plzeň 1994

Kresba a skutečnost – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 1994

Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie, Galerie

Jiřího Trnky, Galerie Maecenas Plzeň 1995

Imaginace – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 1996

Imaginace – Galerie Nepomuk 1997

Bienále kresby Plzeň 1996 – Galerie Jiřího Trnky, Galerie Maecenas, Univerzitní

galerie, Galerie Esprit, Galerie Agrobanky Plzeň 1996

Plzeňští scénografové – Galerie ve sklepě Plzeň 1997

Kresby plzeňských výtvarníků na Bienále kresby Plzeň96 – Plzeňská radnice 1997

Pedagogové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Plzeňská radnice 1997

Skupina P 89 – Galerie Svět Mladá Boleslav 1997

Čeští patroni a světci – Západočeská galerie 1997

l.středoevropské bienále kresby Plzeň‘98 – Západočeská galerie, Galerie Jiřího

Trnky, Galerie Maecenas, Stop Gallery, Univerzitní galerie, Galerie Esprit, Galerie vědecké

knihovny Plzeň 1998

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity – Galerie Nepomuk 1999

Pražský kabinet Praha 1999

Svatý Václav v dílech současných umělců – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 1999

Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 – Městská galerie Týn nad Vltavou 1999

Plzeňští výtvarníci na Bienále kresby Plzeň 1996 a 1998, Nová síň Praha 1999

Design 2000 – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2000

Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie,Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2000

lI.středoevropské bienále kresby Plzeň 2000 – Západočeská galerie, Galerie Jiřího

Trnky, Galerie Maecenas, Stop Gallery, Univerzitní galerie, Galerie Esprit, Diecésní muzeum Plzeň 1998

Salon 2000 – Výstaviště Praha 2000

Žena v dílech plzeňských umělců 60. let – Galerie Jiřího Trnky 2001

Cyril Bouda a jeho žáci – Galerie Jiřího Trnky 2001

Design 2001 – Galerie Jiřího Trnky 2001

Ohlasy kubismu v Plzni – Galerie města Plzně 2001

III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002

V ráji šumavském – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2003

V ráji šumavském – Radnice – Kašperské Hory 2003

V ráji šumavském – zámek – Strakonice 2003

  1. bienále drobné grafiky Grafix Břeclav 2003

Bilance 2003 – členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie 2003

Výstava architektonické soutěže na Dům u Zvonu Plzeň – Beseda Plzeň   2003

Grafix – Horácká galerie Nové město na Moravě 2003

Přírůstky sbírek Západočeské galerie v Plzni – Masné krámy 2004

Partitura jako výtvarná inspirace – Galerie Jiřího Trnky Plzeň 2004

Ateliéry 2004 – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 2004

Let času – členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Západočeská galerie 2005

Mail Art Ostrava – Nová síň 2005 – 2006

„60 let katedry výtvarné kultury ZČU“, Univerzitní galerie, Plzeň 2008

„V ráji šumavském“, Plzeň, Kašperské Hory, Sušice, 2008

„Bilance“, Západočeské muzeum, Plzeň 2009

„Na scénu!“, Západočeské muzeum, Plzeň 2009

Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Písek 2011

„Bilance“, Galerie města Plzně, Plzeň 2013

„Letnice“, Katedrála sv. Bartoloměje Plzeň 2013

„Novoročenky“, radnice Plzeň 2014

„Letnice“, Chrám sv. Jana Nepomuckého Plzeň 2014

„Vánoční salon“ Galerie Jiřího Trnky 2014

„Letnice“, Chrám sv. Jana Nepomuckého Plzeň 2015

„Letnice“, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice 2015

„Letnice“, Diecézní muzeum Plzeň 2017

„Letnice“, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 2019

 

zahraniční

Mladí Českoslovenští jevištní výtvarníci – Mexico City 1962

La scénographie Tchécoslovaque – Paříž 1969

La scénographie Tchécoslovaque – Brusel 1969

2.trienale pozorišne scenografije – Novi Sad 1969

Československé jevištní výtvarnictví – Varšava 1969

Československé jevištní výtvarnictví – Amsterodam 1970

Český divadelní kostým – Budapešť 1974

Západočeští výtvarní umělci – Sverdlovsk 1986

Zwiesler Buntspecht 1991 – Zwiesel 1991

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Viechtach 1991

Členové katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni – Poligny 1992

Zwiesler Buntspecht 1992 – Zwiesel 1992

Les peintres tcheques – Galerie Hotel Druot Paříž 1993

Zwiesler Buntspecht 1993 – Zwiesel 1993

Zwiesler Buntspecht 1994 – Zwiesel 1994

Malerei, Grafik, Objekte im Asamfoyer – Freising 1995

Biennale internationale d art miniature – Ville – Marie, Québec 1998

Biennale internationale d art miniature – Ville – Marie, Québec 2000

Christmas Exhibition, Ljubljana 2001

Biennale internationale d art miniature – Ville – Marie, Québec 2002

22 mini print international de Cadaqués – Taller galeria Fort, Cadaqués, Španělsko 2003

22 mini print international de Cadaqués – Wingfield Arts, Wingfield, Velká Británie 2003

22 mini print international de Cadaqués – L´Etang d´Art, Bages, Francie 2003 – 4

  1. medzynarodowe bienale miniaturyOsrodka promocji kultury, Czestochowa, Polsko 2004
  2. medzynarodowe bienale miniatury – Galeria Prezydencka, Warszawa,Polsko 2005
  3. medzynarodowe bienale miniaturyNa pograniczu M.C.K. Myslowice, Polsko

2004

  1. medzynarodowe bienale miniaturyWystaw Artystycznych, Kalisze, Polsko

2004

 Musée Montélimar, Francie 2004

John David Mooney Foundation, , USA 2007

„5. medzynarodowe bienale miniatury“, Czestochowa, Polsko 2008

„Biennial of Miniature Art“, University Iova, USA 2008

„BIMPE, V. Biennial International Miniature Print“, Vancouver, Kanada 2008

„Biennale internationale d art miniature“ – Ville – Marie, Québec, Kanada 2008

„ 7th Lessedra World Art Print Annual“, Lessedra Gallery, Sofie, Bulharsko 2008

Výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Weiden, SRN 2011

„IV. International Mini Print Exhibition“ Ottawa, Kanada 2012

„BIMPE, VII. Biennial International Miniature Print“, Vancouver, Kanada 2012

Výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti – Frauenau, SRN 2015

 

 

PUBLIKACE

Jaroslav Zapletal ROZPOMÍNÁNÍ

Vzpomínky vydalo nakladatelství NAVA Plzeň 2017

 

SOUTĚŽE

Bienále kresby Plzeň‘96, soubor kreseb, Cena Agrobanky a.s.- 1996

Soutěž na grafickou a výtvarnou podobu propagačních materiálů města Plzně, I.místo 1997

Biennale internationale d art miniature — Ville-Marie, Québec – short list – 2000

Soutěž na výtvarné ztvárnění stěn v Křižíkových sadech v Plzni , 3.cena – 2001

Biennale internationale d art miniature — Ville-Marie, Québec 1.cena za kresbu – 2002

  1. bienále drobné grafiky Grafix Břeclav 2003 – cena poroty

 

OCENĚNÍ

Cena Masarykovy akademie umění za uměleckou činnost 1996

Historická pečeť města Plzně za výtvarnou tvorbu a umělecké aktivity 1997

Poděkování Unie výtvarných umělců České republiky za práci věnovanou současnému výtvarnému životu 2002

 

REALIZACE

práce pro architekturu

Výtvarný design Nákupního střediska v Blatné, 1977

Kinetická světelná stěna pro Nákupní středisko v Kynšperku nad Ohří, 1978

Mříž pro zastávku MHD v Českých Budějovicích, 1984

Návrh mozaiky pro zastávku MHD v Českých Budějovicích, 1984

Firemní prodejna a logo Západočeské truhlářské družstvo v Plzni, 1984

Plastika před Nákupní středisko v Losiné, 1985

Relief pro Nákupní středisko v Kladrubech, 1986

Firemní prodejna a logo Autoveteráni v Liticích, 1986

Relief pro Nákupní středisko v Lánech, 1987

Obrazový objekt pro restauraci v Postřekově, 1989

Výtvarný design budovy Generálního ředitelství Kreditní banky a.s.Plzeň, 1993

Kinetická plastika do vstupní haly Generálního ředitelství Kreditní banky a.s.Plzeň, 1993

Fontána do vstupní haly Generálního ředitelství Kreditní banky a.s.Plzeň, 1993

Světelné logo na budovu Generálního ředitelství Škoda,a.s. Plzeň,1995

Orientační systém pro budovu Generálního ředitelství Škoda,a.s. Plzeň, 1995 a 1999

Výtvarný design budovy Styl VDI Plzeň, 1996

 

návrhy scén a kostýmů — 75 titulů

 

architektonické a výtvarné řešení výstav

Plzeň Josefu Skupovi, Národopisné muzeum Plzeň 1972

25 let Vysoké školy strojní a elektronické v Plzni, výstavní síň Náměstí Republiky 1974

EX Plzeň 1975 – pavilony H a K

EX Plzeň 1976 – pavilony K a L

EX Plzeň 1977 – pavilon M

EX Plzeň 1978 – pavilon L a exteriéry

Regiontour 1991 – Expozice města Plzně, Kongresové centrum Praha

Variabilní expozice, Okresní muzeum Klatovy 1994

Stálá expozice, Okresní muzeum Klatovy 1996

Stálá expozice, Okresní muzeum Mělník 2000

 

užitá grafika – výběr

650 grafických úprav programů a dalších tiskovin pro Divadlo J.K.Tyla v Plzni, 1962 —1998

Perly minulosti – koncepce, vedení pracovního týmu a výtvarné řešení edice nakladatelství NAVA Plzeň – od 1999

loga, grafické úpravy knih, ilustrace

 

DALŠÍ ČINNOST

Pedagog katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni — 1978 – 2004

Pedagog Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni — 2005 – 2010

Předseda Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 1990 – 2004

Člen republikové rady Unie výtvarných umělců České republiky od 1990

Předseda Unie výtvarných umělců České republiky 1993 — 1995

Místopředseda Unie výtvarných umělců České republiky od 1995

Vicepresident národního výboru AIAP /International Asotiation of art/od 2006

Předseda organizačního výboru Bienále kresby Plzeň 1996 – 2004

Prezident zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň   2005 – 2009

Čestný prezident zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň od 2009

Čestný předseda Unie výtvarných umělců Plzeň od 2019 do 2023