křest knihy Rozpomínání

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň
září 2017