Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň

výstava computerové grafiky
září 2017